Gönderen Konu: Euro Emisyon Normları  (Okunma sayısı 17899 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Site Yöneticisi
 • ******
 • Deus ex machina
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: A+
 • 2684 kere teşekkür etti
 • 3065 kere teşekkür edildi
Euro Emisyon Normları
« : Ocak 14, 2010, 14:54:10 »

 Son yıllarda, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya ilişkin konular dünya gündeminden hiç düşmüyor.
Hava kalitesini artırmak için ise sera ve egzoz gazlarının azaltılması önem arzediyor. Ulaşım ve nakliye faaliyetlerindeki artış da sera ve egzoz gazlarının artışında önemli bir rol oynuyor.
Birçok ülkenin bu tür emisyonları azaltmayı amaçlayan Kyoto Protokolü'nü onaylaması nedeniyle, özellikle son yıllarda dünyada birçok firma ve bilim adamı hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalar yapıyor. Bu noktada, hava kirliliğini önlemek amacıyla motorlu araçlara getirilen Euro emisyon standardlarına uygun yeni motor, egzoz sistemleri ve yakıtların kullanımı AB ülkelerinin ardından, 2009 yılından itibaren ülkemizde de zorunlu hale geliyor. Hatta Euro-4 uyumu olmayan araçların 2012 yılından itibaren Avrupa Birliği sınırlarına giriş yapamayacakları söyleniyor.
Böylece ülkemizde otomotiv sektörü için önümüzdeki yıldan itibaren yeni ve maliyetli bir süreç başlıyor. Geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre Euro-4 (E-4) standardı 1 Ocak 2008 tarihinden önce tip onayı almış araçlar için 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Yani Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında, 1 Ocak 2009 itibariyle piyasaya "Euro-4" standardına uygun olmayan yeni tip motorlu taşıt trafiğe çıkamayacak. AB ülkelerinde ise 2009 itibariyle Euro-5 ve 2014 yılında da Euro-6 standardına geçilecek.
  Peki nedir bu Euro Emisyon Standardları?
 Euro emisyon standardları Avrupa Birliği bünyesinde geçerli olup, egzozdan çıkan zararlı gaz ve partikülleri, kademeli olarak ve belirli bir takvim içerisinde azaltma programıdır.
 Otomotiv’de yeni dönem! “Euro 4” Euro-3, Euro-4 ve Euro-5 normları; NO (azot oksit), CO (karbon monoksit), HC (hidrokarbonlar) ve partikül emisyonlarını kademeli olarak azaltmaktadır. Euro emisyon standartları, hem benzin hem de dizel motorlar için geçerlidir. Bugün itibariyle Avrupa’da geçerli olan norm EURO 4; Türkiye’de geçerli olan norm ise EURO 1’dir. Ülkemizde, AB mevzuatına uyum süreci çerçevesinde, egzoz emisyonları konusunda AB ülkelerinde yayımlanan mevzuat da benimsenerek uygulanmaya başlanmıştır. Çünkü AB ülkelerine ihraç edilen araçlar için bu standartlara uyulmak zorunda. Euro emisyon standardına uyum süreci ülkemizde 2001 yılında E1 standardıyla başlanmıştır. Uygulama Avrupa Birliği ülkelerinde E1-E2-E3-E4 sıralamasıyla yapılırken, biz de yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle direkt E1‟den ve E4‟e geçilmektedir.
Euro standardında rakam büyüdükçe taşıtların çevreye verdiği zarar azalmaktadır. Her yeni standartta karbonmonoksit, azot monoksit partikülleri ve hidrokarbonlar biraz daha azalmış ve E4-E5 seviyesine ulaşılmıştır. Euro emisyon standartlarında motorlarda havayı kirleten
nitrojenoksit oranları şöyle sıralanabilir: Euro-0'da yüzde 14,4, Euro-1'de yüzde 9, Euro-2'de yüzde 7, Euro-3'te yüzde 5, Euro- 4'te yüzde 3,5 ve Euro-5'te yüzde 2. Euro-3 motordan Euro-4'e geçişte nitrojenoksit oranı yüzde 30 düşerken partikül oranı ise yüzde 80'e yakın oranda azalmıştır. Euro-3 ve Euro-4 standardında havayı kirletici egzoz emisyonu olan motorların yaydıkları ve zararlı etkileri bilinen CO miktarı % 0,003 civarındayken, Türkiye'de egzoz gazı kontrollerinde müsaade edilen CO oranı % 2,5‟tur. Bu rakamlar, Türkiye'de izin verilen standartlar ile AB standartları arasında tam 833 kat fark olduğunu göstermektedir. Motor üreten firmaların Euro-4‟e 2 çeşit uyum sağlama metodu bulunmaktadır.
 1) SCR (Seçici Katalitik Ġndirgeme-Selective Catalytic Reduction) Sistemi
 AB‟de çoğunlukla SCR sistemi kullanılmaktadır.

“Motor dışı çözüm” olarak da adlandırılan SCR teknolojisinde, manifolddan çıkan egzoz gazının içine AdBlue (egsoz gazlarını düzenlemek için geliĢtirilmiĢ 32,5% su ile karışım halinde bulunan üreden oluşan yakıt) enjekte edilmekte ve ardından katalizatörden geçmekte, böylece
zararlı gaz ve kurum seviyesi Euro- 4, Euro-5 normlarını karşılayacak şekilde aşağıya düşmektedir. SCR teknolojisinin avantajları; SCR teknolojisi, Euro 5 ve ileri düzenlemelere uyması açısından uzun süreli bir yatırımdır. Tüm Avrupa‟da geçerlidir. Diğer teknolojilerle kıyaslandığında, kötü kalite dizel yakıta daha uyumludur. Teknolojisi, monte edildiği aracın bakım ve yağ değiştirme aralıklarını etkilemez.
Yüksek motor gücüne elverişlidir. Alternatif sistemlerin aksine, motorun yağlama veya soğutma sisteminin takviye edilmesine gerek yoktur.
Euro-4 ve Euro-5‟e uyumlu mevcut sistemler arasında en az yakıt tüketeni SCR‟dir.
 2) EGR (Egzoz Gazı Resirkülasyonu) Sistemi
Bu yöntem benzinin AB ülkelerine kıyasla daha ucuz olması nedeniyle daha çok Amerikan firmaları tarafından kullanılmaktadır. Motor içi çözüm olarak sunulan EGR teknolojisinde egzoz gazının bir kısmı soğutularak tekrar motora gönderilmekte ve filtre sayesinde 2 kez işlenmekte, böylece emisyonlar istenen seviyeye inmektedir. EGR‟de SCR kadar ilave parça kullanılmaması ve hiçbir katkı maddesine gerek duyulmadan araçların herhangi bir istasyondan alınabilecek dizel yakıtla çalışabilmesi avantajıdır. Ama yakıt sarfiyatını biraz daha arttırdığından daha az tercih edilmektedir. Ayrıca soğutma sistemi de çok yeterli değildir.
 Euro-4’e geçişte yakıt kalitesine dikkat!
Euro-4 standardına geçişte, yakıt kalitesiyle bu standarda geçiş arasında ilişki bulunmaktadır. Hukuken Euro normlarının sağlanabilmesi için gerekli kalitede akaryakıt mevcudiyeti şartı vardır. Sektör temsilcileri, yeni uygulamada kaçak mazot kullanımının önüne geçilmesi konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Euro-3 ve Euro-4 motorlarının öngörülen standardı sağlayabilmesi için kullanılan kurşunsuz benzinin de belirli bir standartta olması gerekiyor. Sisteme uygun akaryakıt üretiminin altyapısının yaklaşık 750 milyon Dolara malolacağı tahmin ediliyor.
 Araç servislerinde yeni sistemle ilgili bir yatırım yapılması gerekiyor mu?
Euro-4 motorlarının elektronik beyinli motorlar olması nedeniyle oto servislerinde bu motorları okuyabilecek cihazların bulunması gerekiyor. Bu
nedenle servislerde de bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. Ayrıca sektör temsilcilerinin büyük çoğunluğu, araç ve yedek parça stoklarının eritilebilmesi için Euro-4‟e geçiş kararının 2009 yılının sonuna kadar ertelenmesini istiyorlar. Sanayi Bakanlığı‟nın yeni uygulamaya geçerken sektörün elinde kalacak stok mallarını da hesaba katarak, sektörün mağduriyetine engel olacak bir takım önlemleri alması bekleniyor.
Görünen o ki ülkemiz henüz Euro-4‟e hazır değil. Euro-4 motorlu araçların hem maliyetlerinin, hem de benzin tüketimlerinin artacağı düşünülürse, yakın dönemde iç pazarda Euro-4 motoru olmayan araçların talebi artacak gibi görünüyor.''
                                                                                                               Hazırlayan: Pınar Elmas
                                                                                                     İzmir Ticaret Odası, Ar&Ge Bülten 2008

   
'' Euro normları nelerdir?


Tüm dünyada kanun koyucular çevreyi korumak için motorlu araçların egzoz salınımlarını daha az zararlı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla otomotiv firmalarına ürettikleri araçların egzoz gazlarındaki zararlı gazların azaltılması
zorunluluğu getirilmektedir. Türkiye'de 2008 yılı itibariyle geçerli olan egzoz normu EURO 1 olup Ocak 2009'dan itibaren EURO 4 normuna geçilmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye'de üretilen tüm araçlar EURO 4 normuna uygun olmak zorundadır.
Euro emisyon normları

Bir dizel motorda yakıt yandığında egzoz gazında kirletici maddeler olarak bilinen azot oksitler (NOx), karbon oksitler (COx), hidrokarbonlar (HC) ve partiküller (ince toz veya kurum) oluşur.

•Azot Oksitler (NOx): Yüksek sıcaklıktaki yanma sonucu oluşur. Yağmur suyuyla karışarak aside dönüşür.
•Karbon Monoksit (CO): Verimsiz yanma sonucu çıkar. Renksiz kokusuz, tahriş etmeyen ancak çok zehirli bir gazdır. Aynı zamanda karbondioksitten daha güçlü şekilde sera etkisine yol açar.
•Hidro Karbon: Yanmamış yakıttan kaynaklanan uçucu yakıt buharıdır.
•Parçacık Maddeler (PM): 2.5 µm’den küçük, bronşları dolduran parçacıklardır.

EURO emisyon normları, üretilen her birim güç için motor tarafından salınabilecek azami kirletici madde düzeyini belirlemektedir. Üretici firmalar, araçlarının çıkardığı egzoz gazının EURO normlarına uygun olmasını sağlamak zorundadır.

2008 yılı sonu itibariyle 5 farklı EURO normu tanımlanmıştır. Resim 1 ve Resim 2’de görülebileceği üzere EURO 5, en sıkı norm olup, EURO 1’e göre gazlarda %86, partiküllerde ise %98 azaltma yapılmasını şart koşmaktadır.

Avrupa Birliği’nde EURO normları 1990 yılından beri uygulanmaktadır ve yürürlükte olan EURO normları giderek yükseltilmektedir. 2008 yılı sonu itibariyle Avrupa Birliği’nde geçerli olan norm EURO 4’tür. Ekim 2009’da ise EURO 5 normu mecburi hale gelecektir.

Türkiye’de ise Ocak 2009’dan itibaren EURO 4 normu mecburi hale gelmiştir. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren üretilecek ya da ithal edilecek tüm araçlar EURO 4 normuna uygun olmak zorundadır ''

 
 Alıntı adresi:
 http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7-4855-B351-9ADCE4362AFE/11044/euro4_p%C4%B1nar.pdf
 http://www.mercedes-benz.com.tr/content/turkey/mpc/mpc_turkey_website/tr/home_mpc/truck_home/home/trucks/actros/bluetec/legislation.html

Toyota Club Türkiye

Euro Emisyon Normları
« : Ocak 14, 2010, 14:54:10 »

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Efsane Toyotacı
 • *****
 • Araç: Başka Marka
 • Kan Grubu: ---
 • 3 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2010, 09:42:33 »
Turkiye'de vergilendirme bu esasa göre olmalı bence.
Saygılar, Yaman.
2010 Captiva  Beyaz 2.0 CDTI Auto
Daha eski: Corsa, Corolla, Mini cooper, Twingo, Uno, Justy

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Efsane Toyotacı
 • *****
 • Shiro (beyaz) ve ben
 • Araç: Corona
 • Kan Grubu: A+
 • 4 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2010, 10:16:49 »
Kesinlikle..
Bi de dizel alırken artık iyi araştırmak gerekiyor.
Yoksa birkaç şirin aksesuar için, ya da uymak için sürüye,...  Binmeli mi konserve kutusuna araba diye,
Veremem üç kuruş daha diyerek yedek parçaya,...  Boyun mu eğmeli her nissan ya da honda'ya..
İstemem eksik olsun..!  
    Corona de Bergerac

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Eski Toprak Toyotacı
 • *****
 • Achtung! Adolf Hakkı ohne Toyota Yaris Twin-Turbo
 • Araç: ---
 • Kan Grubu: B+
 • 17 kere teşekkür etti
 • 40 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2010, 10:21:46 »
Turkiye'de vergilendirme bu esasa göre olmalı bence.

+1
Folgsamkeit macht frei...

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Site Yöneticisi
 • ******
 • Deus ex machina
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: A+
 • 2684 kere teşekkür etti
 • 3065 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #4 : Ocak 15, 2010, 18:05:59 »
Turkiye'de vergilendirme bu esasa göre olmalı bence.
Kesinlikle. Bu ve Kasko oranları nispetinde bir vergilendirme çok mantıklı olur.
Kesinlikle..
Bi de dizel alırken artık iyi araştırmak gerekiyor.
Özellikle Turbo Dizel (ya da turbo benzinli) araç kullanmayı bilmeyen çok var. Belli noktalara dikkat edilirse (turbo kullanımı, bakımlar ve yakıt) kesinlikle hiç bir sorun olmaz ve hatta zevkli kullanım sunar. Ancak titiz sürücü sayısı çok az.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Site Yöneticisi
 • ******
 • Deus ex machina
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: A+
 • 2684 kere teşekkür etti
 • 3065 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #5 : Eylül 26, 2015, 09:50:22 »
 Bu konuyu da heba ettiler şimdi demek ki...

 Son kural dışılıkları nasıl ve en önemlisi ne zaman tespit ettiler acaba?

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Fanatik Toyotacı
 • ****
 • Araç: Yaris
 • Model Yılı: '13
 • Kilometre: 97879
 • Kan Grubu: AB+
 • 154 kere teşekkür etti
 • 312 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #6 : Ekim 18, 2015, 22:13:34 »
şimdi sorarım size : ? ::: aldığımız dizel araçlar euro4 ve euro5  burası güzel.    ama içine koyduğunuz yakıt   tr??  10numara açık yağ     biraz mazot biraz yağ vs vs vs .    siz benzinliğe girdiğinizde aldığınız dizel yakıtın kalitesini bilmediğinizden motora ne yapacağıda belli olmuyor. hal böyleyken neden hala dizel diye ısrar ederiz ki?   ben hep shell - opet - total - vs ?  den alıyorum demek te çözüm değil bir istasyon diğerini tutmuyor ki veya nasıl güvenceğiz hiç denetim yok.......
  benzinli motorda olmuyor mu - muhakkak oluyordur ama mazot un pislik kaldırması ile benzinin pislik kaldırması aynı değil. mazota koy yağı yolla ama benzin o kadar çabuk kabul etmiyor. gene en mantıklısı lpg geliyor bana.
yaris fun multidriveS 2013  beyaz lpg-brc + cruise control + speed limiter + android multimedya + geri görüş + ....

  Güya kibar olabilmek icin Giresun u Kiresun yapanlar var.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Efsane Toyotacı
 • *****
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: '19
 • Kilometre: 10500
 • Kan Grubu: A+
 • 132 kere teşekkür etti
 • 351 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #7 : Ekim 18, 2015, 22:20:32 »
Arif Bey,neden dizel diye ısrar ederiz ki?Sorusunun çok cevabı var.Benim cevaplarım.1-Tork mevzusunu seviyorum.2-Aracı delik deşik eden lpgyi sevmiyorum.(uzun vade de sorun ve performans düşüşü kesin)3-Yokuşlar da gaza yüklenmeden rahat tırmanışı seviyorum.4-Corollanın sessiz ve ekonomik moturunu seviyorum.Ayrıca emisyon vesaire beni aşıyor.O üreticilerin ve yöneticilerin ilgilenmesi gereken konu.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Fanatik Toyotacı
 • ****
 • Araç: Yaris
 • Model Yılı: '13
 • Kilometre: 97879
 • Kan Grubu: AB+
 • 154 kere teşekkür etti
 • 312 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #8 : Ekim 18, 2015, 23:45:49 »
tork konusuna katılıyorum. yuk tasımak ve yokuş çıkmazk için harika.   lpg uzun vade de sorun - mazot kısa vadede bile sorun. her türlü dizel geride kalır.
tork tork tork.   mercedes 1990 da bir dönem kullanıp geri vazgeçtiği yuksek torklu benzinli motorlar üretti. şu an o teknolojiyi mazda geliştiriyor.  yüksek torklu dizel motorun aynı yapısı ama benzinle çalışan motor üzerinde çalışıyor. 14/1 sıkıştırma oranı yakaladı. ferrariden sonraki  seri üretim tek oran vs vs anlatılıp duruyor internette.  bu oranı 2017 de 18/1 yapacağını açıklamış.   tabi bunun dezavantajlarıda ortaya çıkacaktır bununda muhendislerin çözeceği işlere bağlı olduğu kesin. yuksek ısılara cevap verecek soğutma teknolojileri bulmaları gerekecek.

dizel motorların pistonları uzun benzinlilerinki ise kısa oluyor (muş)  bu da aradaki tork ve beygirin neden farklı olduğunu açıklıyor. 

benim dizel istememe min sebebi benzinlikten ne aldığımı bilmemek, bu da motoru bitirmek demek.   sorun motorda değil zaten yakıtta.  yeni teknoloji için diyorm bunları. audi a80 lerin motoruna üre-yağ-hayvan yağı- tavuk derisi - 10 numara yağ koy çalışır ama audi a6 2009 ve üzeri motora biraz dandik mazot koy servise zor yetişirsin.  3 tane lpg li araç kullandım hiç sorun yaşamadım. ( bakım hariç ) aracın delinip delinmemesi benim çok umrumda değil. bagajda bomba taşıyoruz------  araçların standart benzin depoları plastik ve aracın altında, taşa değince yırtılma olasılığı yuksek ve benzin hemen alev alan bi şeydir --- lpg tankı benzin deposundan daha sağlam!

emisyon oranlarına gelince iş daha bi farklı oluyor.   dizel yakıttan çıkan pislik daha fazla - araç bunu kurum olarak biriktiriyor ve dönem dönem  yuksek devir çalışarak o kurumu yakıp dışarı atıyor. peki dizel motorlar emisyon oranı hesaplarken biriken kurumu yaktığında saldığı pisliğide emisyon değerine katıyormu işte onu bilmiyorum. vw yaptığı emisyon saklama olayıda dizeller de çoğunlukla.
benzinliler daha az emisyon veriyor   lpg liler daha daha az emisyon veriyor hibritler biraz daha iyi...
bana kalsa hibrit bir araç alıp lpg taktırırım ama elektronik beyin lpg işine izin vermiyormuş.
 çorumda bir vatandaş elektrikli fluence sin boş bulduğu bir yerine su motoru takıp jeneratör niyetine kullanarak aküleri şarj ederek hiç prize takmadan 3-5 lt yakıtla 1.000 km lerde yol katedebiliyor.
yaris fun multidriveS 2013  beyaz lpg-brc + cruise control + speed limiter + android multimedya + geri görüş + ....

  Güya kibar olabilmek icin Giresun u Kiresun yapanlar var.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Efsane Toyotacı
 • *****
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: '19
 • Kilometre: 10500
 • Kan Grubu: A+
 • 132 kere teşekkür etti
 • 351 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #9 : Ekim 19, 2015, 00:49:34 »
Tamam Arif Bey haklısınız. Dizel çok sorun. 60.000 km tik demedi. 300.000 tık demeyenlerde var. Millet boşuna para veriyor fazladan. Haklısınız polemiğe gerek yok.

Mesaj Birleştirildi: Ekim 19, 2015, 09:57:45
Ayrica mazotlar gayet kaliteli. O pis mazot efsaneleri tarihte kaldı.

Mesaj Birleştirildi: Ekim 19, 2015, 09:58:01
Her dediginize cevap yazarsam uzar gider bosverin.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Site Yöneticisi
 • ******
 • Deus ex machina
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: A+
 • 2684 kere teşekkür etti
 • 3065 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #10 : Ekim 19, 2015, 10:07:23 »
:)
Dizel'in de avantajları vardır, benzinin de.
Emisyon konusunda sadece gözlem ile yanılgıya düşmemek lazım.  Hesaplamanın hangi yöntem ile yapıldğı önemli. 1 lt yakıt atığı mı karşılaştırılıyor, 100 km sonunda, aynı işi gerçekleştiren motorların atığı mı? Aynı işi yaparken birisi 4lt yakıt tüketirken diğeri 5.5lt tüketiyorsa arada emisyon olarak da fark olacaktır. Ayrıca petrol rafine edilirken benzin de, dizel yakıt da ortaya çıkar. Yalnız benzine rafine edilirken daha çok enerji gerekir.
O rafine tesislerinin, ya da benzinli aracın parçaları, kendileri de dizel yakıtla taşınır. Hatta Lpg, benzin de dizel yakıt ile taşınır.
 Emisyon ölçümleri konusunda ise katılıyorum, bunun ölçüm tekniği değişmeli. 

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Hiperaktif Toyotacı
 • ***
 • Araç: Corolla
 • Model Yılı: '05
 • Kilometre: 81000
 • Kan Grubu: A+
 • 33 kere teşekkür etti
 • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #11 : Ekim 19, 2015, 11:23:07 »
Donanimhaber de ecz_mel nikli melih bey 1.5 hibrid prius kullanıyor ve prins marka lpg taktırdı.  Yani hibrid araçlara lpg takilabiliyor.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Hiperaktif Toyotacı
 • ***
 • Araç: ---
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: ---
 • 60 kere teşekkür etti
 • 139 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #12 : Ekim 19, 2015, 13:59:57 »
Donanimhaber de ecz_mel nikli melih bey 1.5 hibrid prius kullanıyor ve prins marka lpg taktırdı.  Yani hibrid araçlara lpg takilabiliyor.

Ben de bu konuyu açmayı düşünüyordum ne zamandır. Artıları ve eksileri ne olur diye...  Bu konu içinde olmaz ama Yaris Hybrid konusu içinde olabilir veya ayrı bir konu açılabilir.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Moderatör
 • *****
 • Scientia Dux Vitae Certissimus
 • Araç: Corolla
 • Model Yılı: '19
 • Kilometre: 2500
 • Kan Grubu: ---
 • 1974 kere teşekkür etti
 • 2924 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #13 : Ekim 19, 2015, 18:52:51 »
tork konusuna katılıyorum. yuk tasımak ve yokuş çıkmazk için harika.   lpg uzun vade de sorun - mazot kısa vadede bile sorun. her türlü dizel geride kalır.
tork tork tork.   mercedes 1990 da bir dönem kullanıp geri vazgeçtiği yuksek torklu benzinli motorlar üretti. şu an o teknolojiyi mazda geliştiriyor.  yüksek torklu dizel motorun aynı yapısı ama benzinle çalışan motor üzerinde çalışıyor. 14/1 sıkıştırma oranı yakaladı. ferrariden sonraki  seri üretim tek oran vs vs anlatılıp duruyor internette.  bu oranı 2017 de 18/1 yapacağını açıklamış.   tabi bunun dezavantajlarıda ortaya çıkacaktır bununda muhendislerin çözeceği işlere bağlı olduğu kesin. yuksek ısılara cevap verecek soğutma teknolojileri bulmaları gerekecek.

dizel motorların pistonları uzun benzinlilerinki ise kısa oluyor (muş)  bu da aradaki tork ve beygirin neden farklı olduğunu açıklıyor. 

benim dizel istememe min sebebi benzinlikten ne aldığımı bilmemek, bu da motoru bitirmek demek.   sorun motorda değil zaten yakıtta.  yeni teknoloji için diyorm bunları. audi a80 lerin motoruna üre-yağ-hayvan yağı- tavuk derisi - 10 numara yağ koy çalışır ama audi a6 2009 ve üzeri motora biraz dandik mazot koy servise zor yetişirsin.  3 tane lpg li araç kullandım hiç sorun yaşamadım. ( bakım hariç ) aracın delinip delinmemesi benim çok umrumda değil. bagajda bomba taşıyoruz------  araçların standart benzin depoları plastik ve aracın altında, taşa değince yırtılma olasılığı yuksek ve benzin hemen alev alan bi şeydir --- lpg tankı benzin deposundan daha sağlam!

emisyon oranlarına gelince iş daha bi farklı oluyor.   dizel yakıttan çıkan pislik daha fazla - araç bunu kurum olarak biriktiriyor ve dönem dönem  yuksek devir çalışarak o kurumu yakıp dışarı atıyor. peki dizel motorlar emisyon oranı hesaplarken biriken kurumu yaktığında saldığı pisliğide emisyon değerine katıyormu işte onu bilmiyorum. vw yaptığı emisyon saklama olayıda dizeller de çoğunlukla.
benzinliler daha az emisyon veriyor   lpg liler daha daha az emisyon veriyor hibritler biraz daha iyi...
bana kalsa hibrit bir araç alıp lpg taktırırım ama elektronik beyin lpg işine izin vermiyormuş.
 çorumda bir vatandaş elektrikli fluence sin boş bulduğu bir yerine su motoru takıp jeneratör niyetine kullanarak aküleri şarj ederek hiç prize takmadan 3-5 lt yakıtla 1.000 km lerde yol katedebiliyor.

Mazda'ya ilginin olduğunu görmek mutlu etti beni. :) Teknoloji gelişiyor, bununla birlikte motorlardaki sıkıştırma oranları da artıyor. Dizel motorların benzinlilere göre torkunun fazla olmasının sebebi biyel kolunun daha uzun olmasıdır, çünkü dizellerde sıkıştırma oranı daha fazla olduğundan kol daha uzun olmalı ki bu yüksek sıkıştırma oranı sağlanabilsin. 2020ye kadar 18 sıkıştırma oranına erişilmek hedefleniyor, bunun için de dizel motor gibi çalışan ama benzin püskürten bir sistem üzerinden çalışıyorlar.

Dizel motorlardaki partikül emisyonu benzinli motorlara göre çok fazla. Fakat yine Mazda dizel motorlarda alışılmışın dışındaki tasarımlarıyla bunu azaltmayı başardı. 18-22 olan dizel sıkıştırma oranını 14'e indirdi Mazda. Böylece daha verimli ve daha tam bir yanma sağlandı. Bu sayede Mazda'nın Skyactiv dizel motorları katalitik konvertör kullanmıyor, kullanmadan emisyon standartlarını sağlıyor.

Dizellerde de teknoloji gelişiyor, artık sorun vs kalmadı bence, sanayideki ustam linea kullanıyor. Bu enjektör problemini sorunca ne olacak tamir ettirilir demişti.

Benzin mi dizel mi lpg mi kişisel tercihtir. Fakat şu bir gerçek ki lpg en temiz yakıt.


Bu fluence ze.ye jeneratör takma fikri benim de aklıma geldi, fakat yeterli güçteki jeneratörlerin fiyatı en az 8-10 bin tl. O uygulamayı yapanın detaylı anlatımı, resimi vs var mı?
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S 2019 model (2019-...) 0 km-...
Mazda 3 1.6 Touring 2010 model (2015-2019) 96bin km-171bin km
Toyota Yaris 1.3 Terra 2007 model (2013-2015) 55bin-91bin km.

Çevrimdışı (Gizli Üye)

 • Site Yöneticisi
 • ******
 • Deus ex machina
 • Araç: Başka Marka
 • Model Yılı: -
 • Kan Grubu: A+
 • 2684 kere teşekkür etti
 • 3065 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Emisyon Normları
« Yanıtla #14 : Şubat 27, 2018, 18:01:47 »
Son zamanlarda, bazı ülkelerde, kimi şehir merkezleri için uygulanması düşünülen sıvı yakıtlı araçlara ve Nox, partikül vs. dolayısı le dizel motorlu araçlara yönelik düzenlemeler bu başlıkta ele alınabilir.

Şu konuyu belirtmekte fayda var. Dizel motorlardan alınan zararlı emisyonlardan özellikle partiküller havadan ağır olduklarından, şehir içleri yoğun araç kullanımlarında şehir içi hava kalitesini düşürmektedir. Bu benzinli ya da diğer sıvı yakıtlı araçlara (Cng hariç) nazaran avantaj mı, dezavantaj mı tartışılır. Yani partikül etkileri itibari ile kısa zamanda kendisini belli ederken, atmosferin üst katmanlarına çıkan diğer zararlı gazların etkileri henüz tam bir şekilde ortaya konmamıştır. Aslında bu ve benzeri nedenlerden dolayı kimi şehir merkezlerinde Cng yakıtlı toplu taşıma araçları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bazı araçların emisyon değerleri;
Ford Fiesta 1.5 Tdci :                             Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:31 Co2:82
Renault Clio 1.5Dci :                              Nox: 33mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:29 Co2:82
Vauxhall (Opel) Astra :                           Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:32 Co2:88
Mercedes Benz A180d :                          Nox: 53mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:33 Co2:89
Fiat Tipo 1.6 Multijet  :                           Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:33 Co2:89
Renault Megane Hb 1.5 Dci 110Hp :        Nox: 34mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:33 Co2:96 
VW Polo 1.6 Tdi 80 Hp :                         Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:35 Co2:97
Kia Proceed 1.6 Crdi :                            Nox: 47mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:35 Co2:99
Hyundai I30 1.6 Crdi 110 Hp :                Nox: 21mg/Km Pm10: 1 mg/km Ngc:34 Co2:99   
BMW 320D :                                         Nox: 30mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:34 Co2:99
Mazda 3 1.5 Skyactiv D 105Hp :             Nox: 63mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:36 Co2:99 
Audi A4 2.0 Tdi :                                   Nox: 63mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:36 Co2:99
Honda Civic 1.6 i-Dtec Turbo S 120 Hp :  Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:34 Co2:93
Kadjar 1.5 Dci 110Hp :                          Nox: 53mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:35 Co2:99
BMW 116D :                                         Nox: 29mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:32 Co2:94
Volvo V40 2.0 D2 :                                Nox: 42mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:34 Co2:94

Pm: Partikül (Parçacık) madde.

Veri kaynak : http://www.nextgreencar.com/emissions/low-emission-cars/diesel/

Mesaj Birleştirildi: Şubat 27, 2018, 21:18:57
+
Ngc : Next Green Car. Örneğin hybrid ya da elektirkli ya da sıvı yakıtlı (dizel, benzin vs.) motorlu araçların yakıt üretim ve araç imalatı da dahil olmak üzere çevresel etkileri ve ayrıca sadece egzoz emisyonlarının yanında, bir modelin tüm ömrü boyunca değerlendirilmesinden oluşur. (0) aracın çevre dostu, (100) çevreye zararlı şeklinde değerlendirilme skalasını oluşturur.

Toyota Yris Hybrid 1.5 Active Cvt :                    Nox: 27mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:27 Co2:75
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Active Hybrid Auto :      Nox: 6mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:27 Co2:75
Hyundai Ioniq Hybrid 1.6 Gdi :                         Nox: 2mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:31 Co2:79
Toyota AUris 1.8 Vvti Active Hybrid Auto :         Nox: 27mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:31 Co2:79
Toyota Chr 1.8 Hybrid 122Hp Auto :                 Nox: 9mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:34 Co2:86
Ford Mondeo 2.0 Tivct HEV 187Hp :                 Nox: 16mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:35 Co2:92
Mercedes C 300 Bluetec Hybrid 7G-Tronic :       Nox: 71mg/Km Pm10: 1 mg/km Ngc:37 Co2:94
Lexus Gs 300 H Ecvt :                                     Nox: 6mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:40 Co2:104
Peugeot 508 2.0 Diesel Hybrid :                       Nox: 52mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:41 Co2:109
Porsche Cayenne 3.0 S Hybrid Tiptornic S :       Nox: 39mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:62 Co2:193
Honda Nsx 3.5 Twin Turbocharged Hybrid Dct :  Nox: 27mg/Km Pm10: 0 mg/km Ngc:76 Co2:228
 

Mesaj Birleştirildi: Şubat 27, 2018, 21:29:28
Özellikle İsveç'te geliştirilen ve şehir merkezleri için daha uygun hale getirilen "Şehir Dizelleri" düzenlemesindeki araçlar da mevcut.
Ayrıca bir karşılaştırma;
Vehicles

                                                 Carbon monoxide  Hydro - carbons  Oxides of nitrogen  Particulate matter  Carbon dioxide 
Petrol car without a catalyst                 100                     100                     100                           ---                   100

Petrol cars with a catalyst                      42                       19                       23                           ---                   100

Diesel cars without a catalyst                   2                         3                       31                          100                    85


Veri kaynak :http://www.air-quality.org.uk/26.php